مانده قابل انتقال یا مبلغ تسویه پیش از موعد
 مبلغ وام:  میلیون تومان
 مدت بازپرداخت:  سال
 تعداد اقساط پرداخت شده:  قسط
 دوره بازپرداخت اقساط: ماهانه
یکی از دو مورد زیر وارد شود:
 نرخ سود سالانه :
%
 مبلغ قسط:
تومان
مانده قابل انتقال یا تسویه: ?  تومان 

 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
مانده قابل انتقال یا تسویه: ?
جمع اقساط پرداختی:           ?
جمع اقساط مانده:               ?
جمع کل اقساط:                  ?
تعداد اقساط پرداختی :        ?
تعداد اقساط مانده:             ?
تعداد اقساط وام:               ?

اگر مایل هستید بدانید برای تسویه وام چه مبلغی باید پرداخت کنید ، می توانید از ابزار فوق استفاده کنید . استفاده دیگر آن به هنگام عقد قرارداد خرید و مشخص نمودن مانده اصل وام ، با توجه به تعداد قسط پرداخت شده است . در این حالت کافی است مشخص کنید چه تعداد از اقساط وام را پرداخت کرده اید تا مقدار مانده اصل قابل انتقال به خریدار بعدی محاسبه شود .در صورتی که نمی دانید سود قراردادی وام به صورت سالانه چند درصد بوده است ، میتوانید با وارد کردن مبلغ اقساط پرداختی به جای سود سالانه ، ادامه محاسبات را مشاهده کنید .

مانده تسویه وام پیش از موعد ، قبل از سررسید ، زودتر

 

A-اصل  و سود  وام:

مانده قابل انتقال و وضعیت سود و اصل اقساط پرداخت شده تاکنون در این بخش دیده می شود . سود و اصل مانده اقساط نیز به تفکیک آورده شده است .

 

B-نمودار اصل  و سود هر قسط وام:

هر قسطی که پرداخت میکنید بخشی از آن بابت تسویه اصل وام و بخش دیگر بابت سود است . هر چه به انتهای وام نزدیک میشویم ، مبلغ اصل نسبت به مبلغ سود ، در یک قسط مشخص بیشتر می شود .

 

C-نمودار تسویه پیش از موعد وام:

- منحنی جمع سود ، مقدار تجمعی سود پرداختی تا قسط مورد نظر را نشان میدهد  و مشخص میکند تاکنون چه مقدار سود به وام دهنده پرداخت شده است .

-منحنی جمع اصل ، مقدار تجمعی اصل تسویه شده وام را نشان میدهد . به عبارتی نشان میدهد چقدر از مبلغ وام در مالکیت وام گیرنده قرار گرفته است . از این رو ، پس از پرداخت آخرین قسط ، کل اصل وام تسویه شده و مقدار نهایی آن با مبلغ وام دریافتی برابر میشود .

-منحنی مانده تسویه ، در هر زمان مبلغی را مشخص می کند که جهت تسویه وام باید به صورت نقد به وام دهنده یا بانک پرداخت . منحنی مانده تسویه و جمع اصل ، قرینه یکدیگر هستند و در هر لحظه ، مجموع دو مقدار برابر مبلغ وام دریافت شده است .

 

D-نمودار ارزش فعلی اقساط وام :

-ارزش فعلی اقساط ، ارزش قراردادی آینده قسط بر مبنای نرخ سود قراردادی است . بوسیله مقایسه ارزش فعلی قراردادی اقساط و ارزش فعلی واقعی بر مبنای شاخص تورم ، می توان به نرخ سود ثابت قراردادی واقعی و ثابت پی برد . در این حالت میتوان برای ادامه پرداخت اقساط وام و یا تسویه آن تصمیم گیری نمود .

- ارزش تجمعی ، جمع کل ارزش فعلی اقساط تا قسط مورد نظر است . بدیهی است مجموع ارزش فعلی اقساط در انتهای وام با مبلغ وام برابر خواهد شد .

 

E-جدول اصل و سود هر قسط وام :

شامل ستون های شماره قسط ، سال پرداخت ، ماه یا دوره پرداخت ، مبلغ قسط ، سود و اصل آن است . جدول به تعداد اقساط دارای ردیفهای اطلاعاتی است .

 

F-جدول تسویه وام قبل از سررسید:

شامل ستون های شماره قسط ، سال پرداخت ، ماه یا دوره پرداخت ، جمع اصل ، جمع سود و مانده تسویه آن است . جدول به تعداد اقساط دارای ردیفهای اطلاعاتی است .

 

G-جدول ارزش فعلی اقساط:

شامل ستون های شماره قسط ، سال پرداخت ، ماه یا دوره پرداخت ، مبلغ قسط ، ارزش فعلی  و ارزش تجمعی اقساط است . جدول به تعداد اقساط دارای ردیفهای اطلاعاتی است .

 

واژگان کاربردی :

وام Loan
اصل Principal
سود Interest
ارزش فعلی Present Value
سود سالانه Annual Rate
قسط وام Loan Payment

 

 

منابع :

https://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage_calculator

http://financeformulas.net/Loan_Payment_Formula.html

https://brownmath.com/bsci/loan.htm

فرمول جدید و قدیم وام بانکی روزنامه دنیای اقتصاد

محاسبه اقساط وام بانک ملی

تسویه پیش از موعد , تسویه پیش از موعد وام , تسویه پیش از موعد وام مسکن , تسویه پیش از موعد وام بانک مهر اقتصاد , تسویه پیش از موعد وام بانکی , نحوه تسویه وام پیش از موعد , فرمول تسویه وام پیش از موعد , فرمول محاسبه تسویه وام قبل از موعد , نحوه تسویه وام قبل از موعد , نحوه محاسبه تسویه وام قبل از موعد , نحوه تسویه وام زودتر از موعد , تسویه وام دانشجویی , تسویه وام , تسویه وام زودتر از موعد , تسویه وام بانک ملی , تسویه وام بانک مهر اقتصاد , تسویه وام ازدواج , تسویه وام پیش از موعد , تسویه وام بانکی , تسویه وام وزارت علوم , تسویه وام دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی , تسویه وام دانشجویی پیام نور , تسویه حساب وام دانشجویی , تسویه حساب وام دانشجویی وزارت علوم , نحوه تسویه وام دانشجویی , تسویه حساب وام دانشجویی دانشگاه تهران , تسویه وام صندوق رفاه دانشجویی , تسویه وام زودتر از موعد بانک مسکن , تسویه وام زودتر از موعد بانک ملی , فرمول تسویه وام زودتر از موعد , تسویه وام مسکن زودتر از موعد , فرمول تسویه وام مسکن زودتر از موعد , محاسبه تسویه وام زودتر از موعد , تسویه حساب وام زودتر از موعد , شرایط تسویه وام بانک ملی , تسویه حساب وام بانک ملی , تسویه حساب وام بانک مهر اقتصاد , تسویه زودتر از موعد وام بانک مهر اقتصاد , نحوه تسویه حساب وام بانک مهر اقتصاد , تسویه وام قبل از سررسید بانک مهر اقتصاد , تسویه وام پیش از موعد+مهر اقتصاد , تسویه وام قبل از موعد , تسویه وام بانکی زودتر از موعد , تسویه وام بانک مسکن , تسويه وام بانك مسكن , تسویه وام بانک مهر , نحوه تسویه وام بانکی , تسویه وام بانک ملت , تسویه وام بانک صادرات , نحوه تسویه حساب وام دانشجویی , سامانه تسویه حساب وام دانشجویی , تسویه زودتر از موعد وام بانک مسکن , نحوه محاسبه تسویه وام زودتر از موعد , تسویه حساب وام قبل از موعد , نحوه تسویه وام بانک مسکن , تسویه حساب وام بانک مسکن , شرایط تسویه وام بانک مسکن , فرمول تسویه وام بانک مسکن , محاسبه تسویه وام بانک مسکن , نحوه محاسبه تسویه وام بانک مسکن , نحوه تسويه وام بانك مسكن , تسويه حساب وام بانك مسكن , چگونگی تسویه وام بانک مسکن , نحوه تسویه حساب وام بانک مسکن , فرمول تسویه وام بانکی , فرمول تسویه وام بانک , تسویه حساب وام بانک ملت

 

نظر خود را درج کنید.ایرانی 1397-09-27 12:56:6 پاسخ

لعنت خداوند بر حرام خواران و .... هائی که با نام گره گشائی از مشکلات , خون مردم را میمکند.

کاربر6330 1397-09-24 00:34:37 پاسخ

قسط بانک مسکن

کاربر6326 1397-09-23 00:18:37 پاسخ

مبلغ تسویه

جلودارزاده 1397-09-18 09:58:49 پاسخ

در پاسخ به جدول ضرب: سلام ، منطقی است مبلغ وام شما 40 میلیون تومان باشد نه 4 میلیون تومان

بله 40 میلیون هست . اشتباه تایپی است

جدول ضرب 1397-09-17 23:17:11 پاسخ

در پاسخ به جلودارزاد: ممنون از قراردادن جدول. دوستان در مرداد ماه 97 تسهیلاتی بمبلغ 4 میلیون تومان با

سلام ، منطقی است مبلغ وام شما 40 میلیون تومان باشد نه 4 میلیون تومان

جلودارزاد 1397-09-17 21:52:48 پاسخ

ممنون از قراردادن جدول. دوستان در مرداد ماه 97 تسهیلاتی بمبلغ 4 میلیون تومان با نرخ 18%به گفته بانک ولی در عمل 23%دریافت نمودم تا بحال 4 قسط نیز از آن پرداخت شده است . حال از بانک تماس گرفته اند که بابستی از بابت وام مبلغ 8 میلیون تومان ودیعه بگذارید.بنده از دادن ودیعه خودداری نمودم والان از محل سپرده یکساله بنده بدون کسب اجازه برداشت و حساب جاری ام مسدود نموده اند. واقعا بانک اسلامی داریم. همشون حقه باز و کلک بازن. واقعا آدم متاسف میشه واسه چنین بانکهایی. الهی خدا ازتون نگذره

کاربر5344 1397-09-16 18:54:46 پاسخ

سلام باتشکراز این سایت و جدول محاسبه خودکاربسیارعالی...تازه فهمیدم متاسفانه تاحالا بیشتر سود وام رو پرداختم واصل وام بیشترش مونده ...وا مصیبتا ازاین سیستم ربوی بانک ها که تیشه به ریشه ی اقتصاد مملکت ومردم مظلوم ما میزنه خدا خودش میدونه که اگرمجبور نبودیم تن به این وام های پرازربا نمیدادیم...

تنها 1397-09-15 02:31:44 پاسخ

خداوند ريشه ظلم و نابود كنه انشالله... من يكي ك نميگذرم از تك تك ب اصطلاح مسئولين...صد رحمت ب نزول..خدايا خودت ظهور كن☹️

کاربر5312 1397-09-11 14:16:37 پاسخ

ممنون

کاربر5304 1397-09-09 21:18:28 پاسخ

ممنون

مهرداد 1397-09-09 20:01:53 پاسخ

تسویه پیش از موعد

کاربر5289 1397-09-07 15:42:49 پاسخ

با سلام بسیار عالی و کاربرد

جدول ضرب 1397-09-07 09:35:52 پاسخ

در پاسخ به محسن: با سلام و تشکر از سایت بسیار جالب و کاربردی شما آیا شما اپلیکیشنی هم برای محاسبا

در حال حاضر دارای اپلیکیشن نیست

محسن 1397-09-06 18:26:41 پاسخ

با سلام و تشکر از سایت بسیار جالب و کاربردی شما آیا شما اپلیکیشنی هم برای محاسبات کاربردی که در سایتتون هست دارید؟ ممنون میشم اگه راهنماییم کنید. اگر مقدور است پاسخ رو برام ایمیل فر مایید

کاربر5250 1397-09-03 15:59:54 پاسخ

سلام پرداخت زودتر از موعد كل بازپرداخت ، در صورت تسويه كامل زودتر از موعد تخفيفي به شخص تعلق ميگيرد ؟

کاربر5239 1397-09-01 01:42:33 پاسخ

عالی

جدول ضرب 1397-08-29 11:07:25 پاسخ

در پاسخ به امین: چرا سود بانک به طور مساوی طی سال تقسیم نشده و هر چی سالها بیشتر میشه سود بانک کم

سود به مانده اصل وام تعلق می گیرد . در این حالت محاسبات سری هندسی است . جهت اطمینان به شعبه بانک مراجعه کنید .

امین 1397-08-29 09:58:0 پاسخ

چرا سود بانک به طور مساوی طی سال تقسیم نشده و هر چی سالها بیشتر میشه سود بانک کمتر میشه و اصلش بیشتر. من الان سه ساله قسط پرداخت میکنم الان که محاسبه کردم فقط زده 10 درصد چرداختشده در حالیکه من 20% کل اصل و سود وام رو پرداخت کردم.30 میلیون تا حالا دادم در صورتیکه فقط 5 میلیونش اصل حساب شده و اگر بخوام تسویه کنم از 50 میلیون ، 45 میلیون باید بپردازم در صورتیکه باید 40 میلیون بشه و البته کمتر چرا سود و اصل پلکانی به نفع سود بانک حساب شده؟؟؟؟؟ لطفا جواب بدبد

ابراهیم 1397-08-25 21:29:46 پاسخ

بسیار عالی، از اینکه با این برنامه، ضرورت حضور در بانک و درخواست جهت محاسبه از کارمندان بانک و اخم اونا رو حذف کرده اید تشکر میکنم، خیلی دقیق هستش.

کاربر4292 1397-08-22 01:19:30 پاسخ

تسویه حساب کامل قبل از موعد

حسین 1397-08-16 08:36:14 پاسخ

بعضی بانک ها مبلغی از وام رو توی حساب نگه میدارن این توی تسویه و کم شدن سود قابل پرداخت تاثیری نمیذاره،؟؟

حسین 1397-08-16 08:29:23 پاسخ

برنامه ای که پیاده کردین برای احتساب مانده وام خیلی عالیه. تنها مشکل من سرعت استفاده بود کمی مکث داشت که نمیدونم از گوشی من بود یا از سایت. سپاس

جدول ضرب 1397-08-05 19:42:54 پاسخ

در پاسخ به کارمند: مصداق ربا، این دفعه مهندسی و با جدول و نمودار

با شما همفکر هستیم . سودهای بانکی بالا ، بلای تولید و تشدید کننده بیکاری است .

کارمند 1397-08-05 11:06:51 پاسخ

مصداق ربا، این دفعه مهندسی و با جدول و نمودار

داریوش کبیر 1397-07-29 14:24:24 پاسخ

سلام وام من دوازده ساله است که ده سال آنرا پرداخت کرده ومیخواهم بدانم اگربخواهم تسویه کنم تخفیفی به بنده تعلق میگیره یا نه مبلغ وام دریافتی ۱۸ میلیون تومان مبلغ اقساط ماهانه ۲۲۶/۷۰۰ تومان وام دریافتی ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال مبلغ اقساط ۲/۲۶۷/۰۰۰ ریال مدت بازپرداخت وام دوازده سال

 پیشنهادهای جدول ضرب
روشهای خانه دار شدن

محاسبات پیش خرید آپارتمان نسبت به خرید نقدی ، کدام بهتر است ؟ مبلغ سود چقدر تفاوت دارد؟ زمانبندی پرداختها به سازنده ، چگونه بر سود نهایی اثر می گذارد ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قدرت خرید دستمزد ماهانه ؟ بهترین زمان خرید ملک و مسکن کی است ؟ چگونه قدرت خرید دستمزد ماهانه بر بازار مسکن تاثیر می گذارد ؟ آیا قیمت مسکن کاهش می یابد ؟

پیش بینی روند مسکن بر اساس رابطه قیمت دلار و مسکن ؟ تاثیر افزایش قیمت دلار بر گرانی مسکن چگونه است ؟ رشد یا کاهش کدام در آینده بیشتر یا کمتر است ؟

تفاوت سود اسمی و واقعی وام بانک مسکن چقدر است ؟ هزینه خرید اوراق مسکن چه میزان سود وام را افزایش می دهد ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس دوره های رونق و رکود به همراه ترسیم نمودار آن ؟ تفاوت قیمت پیش بینی و قیمت واقعی در دوره های قبل چگونه است ؟ متوسط طول هر دوره چقدر است ؟

در صورتی که بخشی از وام توسط بانک مسدود شود ، سود واقعی آن چقدر است ؟ اثر مسدود نمودن سپرده بر نرخ بهره چیست ؟

روشهای پرداخت سود کمتر به بانک چیست ؟ پرداخت بالنی ، افزایش مبلغ قسط ، کاهش زمان پرداخت چه مبلغی از سود را کم میکند؟

محاسبه اقساط وام پلکانی به تفکیک اصل و سود هر قسط و مانده تسویه آن کدام است ؟