مانده قابل انتقال یا مبلغ تسویه پیش از موعد
 مبلغ وام:  میلیون تومان
 مدت بازپرداخت:  سال
 تعداد اقساط پرداخت شده:  قسط
 دوره بازپرداخت اقساط: ماهانه
یکی از دو مورد زیر وارد شود:
 نرخ سود سالانه :
%
 مبلغ قسط:
تومان
مانده قابل انتقال یا تسویه: ?  تومان 

 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما
مانده قابل انتقال یا تسویه: ?
جمع اقساط پرداختی:           ?
جمع اقساط مانده:               ?
جمع کل اقساط:                  ?
تعداد اقساط پرداختی :        ?
تعداد اقساط مانده:             ?
تعداد اقساط وام:               ?

اگر مایل هستید بدانید برای تسویه وام چه مبلغی باید پرداخت کنید ، می توانید از ابزار فوق استفاده کنید . استفاده دیگر آن به هنگام عقد قرارداد خرید و مشخص نمودن مانده اصل وام ، با توجه به تعداد قسط پرداخت شده است . در این حالت کافی است مشخص کنید چه تعداد از اقساط وام را پرداخت کرده اید تا مقدار مانده اصل قابل انتقال به خریدار بعدی محاسبه شود .در صورتی که نمی دانید سود قراردادی وام به صورت سالانه چند درصد بوده است ، میتوانید با وارد کردن مبلغ اقساط پرداختی به جای سود سالانه ، ادامه محاسبات را مشاهده کنید .

مانده تسویه وام پیش از موعد ، قبل از سررسید ، زودتر

 

A-اصل  و سود  وام:

مانده قابل انتقال و وضعیت سود و اصل اقساط پرداخت شده تاکنون در این بخش دیده می شود . سود و اصل مانده اقساط نیز به تفکیک آورده شده است .

 

B-نمودار اصل  و سود هر قسط وام:

هر قسطی که پرداخت میکنید بخشی از آن بابت تسویه اصل وام و بخش دیگر بابت سود است . هر چه به انتهای وام نزدیک میشویم ، مبلغ اصل نسبت به مبلغ سود ، در یک قسط مشخص بیشتر می شود .

 

C-نمودار تسویه پیش از موعد وام:

- منحنی جمع سود ، مقدار تجمعی سود پرداختی تا قسط مورد نظر را نشان میدهد  و مشخص میکند تاکنون چه مقدار سود به وام دهنده پرداخت شده است .

-منحنی جمع اصل ، مقدار تجمعی اصل تسویه شده وام را نشان میدهد . به عبارتی نشان میدهد چقدر از مبلغ وام در مالکیت وام گیرنده قرار گرفته است . از این رو ، پس از پرداخت آخرین قسط ، کل اصل وام تسویه شده و مقدار نهایی آن با مبلغ وام دریافتی برابر میشود .

-منحنی مانده تسویه ، در هر زمان مبلغی را مشخص می کند که جهت تسویه وام باید به صورت نقد به وام دهنده یا بانک پرداخت . منحنی مانده تسویه و جمع اصل ، قرینه یکدیگر هستند و در هر لحظه ، مجموع دو مقدار برابر مبلغ وام دریافت شده است .

 

D-نمودار ارزش فعلی اقساط وام :

-ارزش فعلی اقساط ، ارزش قراردادی آینده قسط بر مبنای نرخ سود قراردادی است . بوسیله مقایسه ارزش فعلی قراردادی اقساط و ارزش فعلی واقعی بر مبنای شاخص تورم ، می توان به نرخ سود ثابت قراردادی واقعی و ثابت پی برد . در این حالت میتوان برای ادامه پرداخت اقساط وام و یا تسویه آن تصمیم گیری نمود .

- ارزش تجمعی ، جمع کل ارزش فعلی اقساط تا قسط مورد نظر است . بدیهی است مجموع ارزش فعلی اقساط در انتهای وام با مبلغ وام برابر خواهد شد .

 

E-جدول اصل و سود هر قسط وام :

شامل ستون های شماره قسط ، سال پرداخت ، ماه یا دوره پرداخت ، مبلغ قسط ، سود و اصل آن است . جدول به تعداد اقساط دارای ردیفهای اطلاعاتی است .

 

F-جدول تسویه وام قبل از سررسید:

شامل ستون های شماره قسط ، سال پرداخت ، ماه یا دوره پرداخت ، جمع اصل ، جمع سود و مانده تسویه آن است . جدول به تعداد اقساط دارای ردیفهای اطلاعاتی است .

 

G-جدول ارزش فعلی اقساط:

شامل ستون های شماره قسط ، سال پرداخت ، ماه یا دوره پرداخت ، مبلغ قسط ، ارزش فعلی  و ارزش تجمعی اقساط است . جدول به تعداد اقساط دارای ردیفهای اطلاعاتی است .

 

واژگان کاربردی :

وام Loan
اصل Principal
سود Interest
ارزش فعلی Present Value
سود سالانه Annual Rate
قسط وام Loan Payment

 

 

منابع :

https://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage_calculator

http://financeformulas.net/Loan_Payment_Formula.html

https://brownmath.com/bsci/loan.htm

فرمول جدید و قدیم وام بانکی روزنامه دنیای اقتصاد

محاسبه اقساط وام بانک ملی

تسویه پیش از موعد , تسویه پیش از موعد وام , تسویه پیش از موعد وام مسکن , تسویه پیش از موعد وام بانک مهر اقتصاد , تسویه پیش از موعد وام بانکی , نحوه تسویه وام پیش از موعد , فرمول تسویه وام پیش از موعد , فرمول محاسبه تسویه وام قبل از موعد , نحوه تسویه وام قبل از موعد , نحوه محاسبه تسویه وام قبل از موعد , نحوه تسویه وام زودتر از موعد , تسویه وام دانشجویی , تسویه وام , تسویه وام زودتر از موعد , تسویه وام بانک ملی , تسویه وام بانک مهر اقتصاد , تسویه وام ازدواج , تسویه وام پیش از موعد , تسویه وام بانکی , تسویه وام وزارت علوم , تسویه وام دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی , تسویه وام دانشجویی پیام نور , تسویه حساب وام دانشجویی , تسویه حساب وام دانشجویی وزارت علوم , نحوه تسویه وام دانشجویی , تسویه حساب وام دانشجویی دانشگاه تهران , تسویه وام صندوق رفاه دانشجویی , تسویه وام زودتر از موعد بانک مسکن , تسویه وام زودتر از موعد بانک ملی , فرمول تسویه وام زودتر از موعد , تسویه وام مسکن زودتر از موعد , فرمول تسویه وام مسکن زودتر از موعد , محاسبه تسویه وام زودتر از موعد , تسویه حساب وام زودتر از موعد , شرایط تسویه وام بانک ملی , تسویه حساب وام بانک ملی , تسویه حساب وام بانک مهر اقتصاد , تسویه زودتر از موعد وام بانک مهر اقتصاد , نحوه تسویه حساب وام بانک مهر اقتصاد , تسویه وام قبل از سررسید بانک مهر اقتصاد , تسویه وام پیش از موعد+مهر اقتصاد , تسویه وام قبل از موعد , تسویه وام بانکی زودتر از موعد , تسویه وام بانک مسکن , تسويه وام بانك مسكن , تسویه وام بانک مهر , نحوه تسویه وام بانکی , تسویه وام بانک ملت , تسویه وام بانک صادرات , نحوه تسویه حساب وام دانشجویی , سامانه تسویه حساب وام دانشجویی , تسویه زودتر از موعد وام بانک مسکن , نحوه محاسبه تسویه وام زودتر از موعد , تسویه حساب وام قبل از موعد , نحوه تسویه وام بانک مسکن , تسویه حساب وام بانک مسکن , شرایط تسویه وام بانک مسکن , فرمول تسویه وام بانک مسکن , محاسبه تسویه وام بانک مسکن , نحوه محاسبه تسویه وام بانک مسکن , نحوه تسويه وام بانك مسكن , تسويه حساب وام بانك مسكن , چگونگی تسویه وام بانک مسکن , نحوه تسویه حساب وام بانک مسکن , فرمول تسویه وام بانکی , فرمول تسویه وام بانک , تسویه حساب وام بانک ملت

 

نظر خود را درج کنید.صالحی 1398-09-09 13:22:11 پاسخ

20میلیون وام گرفتم 15ساله ماهی256/000تومن قسط پراخت میکنم 114قسط مانده و66 قسط پرداخت کردم اگه الان بخوام واممو تسویه کنم چقدر باید پرداخت کنم

چطوری میشه؟ 1398-09-05 15:44:48 پاسخ

سود پرداخت شده همیشه بسیار بیشتر است مثلا سود 18 درصد درنهایت از100 درصد هم بیشتر میشه اونوقت میگن اسلامی

کاربر25077 1398-08-23 20:22:18 پاسخ

تسویه بعد از واریز دو قسط

ایلین 1398-08-23 08:44:23 پاسخ

سلام پنجاه میایون وام مسکن گرفتم با سود ۱۷درصد با اقصاد ماهیانه ۸۳۵۳۰۰، سی وپنج ماه پرداخت می کنم الان تسویه کنم چقد باید بدم ممنون لطفا راهنمایی بفرمایید

کاربر25052 1398-08-16 12:51:49 پاسخ

در پاسخ به کاربر24965: من بیست تومان وام گرفتم شده ۴۳ میلیون طی ۱۸۰ قسط باید پرداخت کنم الان ۱۰۶ قسط از

12500000 تومان

کاربر25029 1398-08-12 20:14:36 پاسخ

سلام 56 میلیون از وام 24 درصد من مونده اگه بخوام 20 ماه زودتر تسویه کنم چه قدر میشه ممنون اگه بگید.

کاربر25028 1398-08-12 15:50:18 پاسخ

اگر ۲۴ قصد باقی مانده را بدهم چقدر میشود

فاطمه 1398-08-06 21:54:35 پاسخ

من 20 میلیون وام اوراق گرفتم حساب کردم مانده قابل انتقال یا تسویه رو زده 15370067تومن یعنی اینو بدم تسویه میشه؟

کاربر24972 1398-08-03 18:20:3 پاسخ

واقعا متاسفم بااین نحوه محاسبه وقرارداد.چون به ضررمشتریه.زمان خریدبهت دلگرمی میدن اگه زودترپرداخت کنی چی میشه.امازمان تسویه حساب اصلا اجرانمیشه.چقدر رباخواری زیادشده.

کاربر24965 1398-08-02 16:58:43 پاسخ

من بیست تومان وام گرفتم شده ۴۳ میلیون طی ۱۸۰ قسط باید پرداخت کنم الان ۱۰۶ قسط از قرار هر قسط ۲۴۱ هزار تومان پرداخت کردم الان میخوام بقیه ش رو یکجا پرداخت کنم باید چقدر پول بدم

کاربر24964 1398-08-02 16:55:44 پاسخ

سلام لطفا حساب کنید اگر یکجا تسویه کنم چقدر باید بدم

کاربر24962 1398-08-02 16:48:58 پاسخ

حساب کنید لطفا

کاربر24959 1398-08-02 16:45:58 پاسخ

سلام خوبه

کاربر24957 1398-08-02 16:39:47 پاسخ

خوب بود

میثم 1398-08-01 20:29:43 پاسخ

این بانکداری اسلامی رو نخوایم باید چیکار کنیم؟این چه سیستم بانکداریه که ما داریم؟خدایی نزول خورها خیلی بهتر از این بانکها کار میکنن،حداقل اولش مشخصه چقد سود باید بدی ، چرا قبل از انقلاب همه مردم خودشون رو مسئول میدونستند اما الان همه بی تفاوت هستند

masoud 1398-08-01 14:46:43 پاسخ

سلام من وام 34 میلیونی 17 درصدی دارم که 43 قسط به مبلغ 568100 تومان پرداخت کردم میخوام بدونم برای تسویه یکجا چقد باید پرداخت کنم ممنون میشم پاسخگو باشید

ehsan 🇮🇷moradi 1398-07-29 22:58:15 پاسخ

سلام ممنون میشم محاسبه کنید

یک دوست 1398-07-25 17:38:5 پاسخ

در پاسخ به امیر: سلام من ۴۰میلیون با سود ۱۸درصد ۳ساله گرفتم یکسال ماهی ۱۴۵۰۰۰۰تومان پرداخت کردم

باقیمانده وام با شرایط شما ۳۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان. تعجب نکنید!!!در بانکداری اسلامی اقساط سالهای اول بیشترش جزء سود حساب میشه!!! برای مثال شما ماه اول از یک میلیون و ۴۵۰ پرداختی مقدار ۶۰۰ هزارش سود بوده..... این است بانکداری اسلامی و بدون ربا

زهره 1398-07-24 00:45:39 پاسخ

در پاسخ به امیر: سلام من ۴۰میلیون با سود ۱۸درصد ۳ساله گرفتم یکسال ماهی ۱۴۵۰۰۰۰تومان پرداخت مردم ا

سلام مبلغ تسویه وامو میخاستم بدونم ممنون

امیر 1398-07-21 15:48:21 پاسخ

سلام من ۴۰میلیون با سود ۱۸درصد ۳ساله گرفتم یکسال ماهی ۱۴۵۰۰۰۰تومان پرداخت کردم ، الان میخوام یکجا تسویه کنم چقدر باید پرداخت کنم.ممنون

امیر 1398-07-21 14:29:46 پاسخ

سلام من ۴۰میلیون با سود ۱۸درصد ۳ساله گرفتم یکسال ماهی ۱۴۵۰۰۰۰تومان پرداخت مردم الان میخوام تسویه کنم چقدر باید پرداخت کنم.ممنون

کاربر23898 1398-07-20 14:38:42 پاسخ

سلام بانک کارگشایی وام گرفتم ۱۰ تومن زودتر از موعد میتونم تسویه کنم طلامو بگیرم؟

یونس 1398-07-18 13:49:16 پاسخ

سلام پنجاه میلیون وام گرفتم ۳قسط رو که هرقسط ۱۸۰۰۰۰۰هزار تومان بوده پرداخت کردم برای تسویه چقد باید پرداخت کتم

سینا 1398-07-17 13:30:53 پاسخ

در پاسخ به کاربر23861: باسلام 50000000تومان وام اوراق 18%بازپرداخت 12ساله که تعداد 26قسط پرداخت شده است

سلام باید 46.862.477 تومان دیگه پرداخت کنید.

سینا 1398-07-17 13:23:57 پاسخ

خیلی سایت فوق العاده ای

 پیشنهادهای جدول ضرب
روشهای خانه دار شدن

محاسبات پیش خرید آپارتمان نسبت به خرید نقدی ، کدام بهتر است ؟ مبلغ سود چقدر تفاوت دارد؟ زمانبندی پرداختها به سازنده ، چگونه بر سود نهایی اثر می گذارد ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس قدرت خرید دستمزد ماهانه ؟ بهترین زمان خرید ملک و مسکن کی است ؟ چگونه قدرت خرید دستمزد ماهانه بر بازار مسکن تاثیر می گذارد ؟ آیا قیمت مسکن کاهش می یابد ؟

پیش بینی روند مسکن بر اساس رابطه قیمت دلار و مسکن ؟ تاثیر افزایش قیمت دلار بر گرانی مسکن چگونه است ؟ رشد یا کاهش کدام در آینده بیشتر یا کمتر است ؟

تفاوت سود اسمی و واقعی وام بانک مسکن چقدر است ؟ هزینه خرید اوراق مسکن چه میزان سود وام را افزایش می دهد ؟

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس دوره های رونق و رکود به همراه ترسیم نمودار آن ؟ تفاوت قیمت پیش بینی و قیمت واقعی در دوره های قبل چگونه است ؟ متوسط طول هر دوره چقدر است ؟

در صورتی که بخشی از وام توسط بانک مسدود شود ، سود واقعی آن چقدر است ؟ اثر مسدود نمودن سپرده بر نرخ بهره چیست ؟

روشهای پرداخت سود کمتر به بانک چیست ؟ پرداخت بالنی ، افزایش مبلغ قسط ، کاهش زمان پرداخت چه مبلغی از سود را کم میکند؟

محاسبه اقساط وام پلکانی به تفکیک اصل و سود هر قسط و مانده تسویه آن کدام است ؟