مقایسه سود و زیان خرید آپارتمان با رهن کامل نسبت به خرید نقدی
 موجودی نقد جهت خرید:     میلیون تومان
  انتخاب شهر:

 زمان خرید آپارتمان‍:  

 افزایش سالانه قیمت مسکن:  %
 مدت زمان ترسیم نمودار: سال
 نمایش نتایج: سالانه ماهانه
 مبلغ رهن کامل:  میلیون تومان
 رهن تسویه می شود: بلی خیر

 مدت زمان تسویه رهن طی:  سال
 نسبت : رهن:%  اجاره:
 ضریب افزایش سالانه اجاره بها:  درصد
 نرخ سالانه سود سپرده بانکی:  %
 یک میلیون تومان ودیعه معادل:  تومان اجاره
 پیشنهادهای جدول ضرب

 نمودار، جدول و راهنما

جهت مشاهده توضیحات تصویری اینجا کلیک کنید.

 

در صورتی که قصد سرمایه گذاری و خرید آپارتمان را دارید، می توانید جهت تقویت قدرت خرید از مبلغ رهن کامل نیز استفاده نمایید . تصور عمومی بر این است که با افزایش مبلغ خرید ، سود دریافتی نیز بیشتر خواهد شد. آیا این نگاه به استفاده از رهن کامل جهت تقویت قدرت خرید صحیح است ؟

اگر قیمتها ثابت باقی بماند یا کاهشی باشد ، ضرر مضاعف خواهید نمود زیرا از طرفی به دلیل استفاده از رهن کامل قادر به دریافت اجاره بها نیستید و از طرفی کاهش قیمتها در دو بخش نقدینگی شما و مبلغ رهن اثر منفی گذاشته است . اگر قیمتها افزایشی باشد ، توصیه به استفاده از رهن کامل میشود . این حکم به صورت کلی و بدون در نظرگرفتن جزییات نیز نادرست است . در واقع استفاده از مبلغ رهن کامل زمانی مفید است که اثرات میزان افزایش قیمت ، در مقابل عدم دریافت اجاره بها نسبت به خرید نقدی ، بزرگتر باشد و این امر به پارامترهای مختلف همچون مدت زمان خرید ، وضعیت تسویه رهن و تغییرات مبلغ رهن و اجاره و کشش بازار در پرداخت اجاره بهای بیشتر نسبت به رهن بستگی دارد .

ابزار تنظیم شده جهت انتخاب خرید ، بین دو حالت فوق است و بهترین توصیه را به خریدار می کند . تفاوت سود می تواند چشمگیر باشد و تقویت قدرت خرید با رهن کامل بدون بررسی همه جانبه ، می تواند اثر معکوس به بار آورد . 

 

ورود اطلاعات به شرح زیر است:

مشخصات خرید آپارتمان :

موجودی نقد جهت خرید ، شهر ، زمان خرید آپارتمان و میزان افزایش سالانه قیمت مسکن را وارد کنید . اگر قیمت خرید شما در گذشته است ،  تاریخچه قیمت به تفکیک شهر اعمال میشود و برای آینده از میزان افزایش سالانه قیمت مسکن استفاده میگردد .

 

مشخصات رهن کامل :

مبلغ رهن را وارد کنید . 

اگر در سالهای بعد ، جهت تسویه با مستاجر قبلی ، مبلغ رهن وی را از مستاجر جدید می گیرید ،  مبلغ رهن تسویه نمیشود و در نتیجه نمی توانید بخشی یا تمام آن را به اجاره  بها تبدیل کنید . گزینه خیر را انتخاب کنید . در این حالت دریافت اجاره بها ، فقط از تفاوت حاصل از افزایش سالانه رهن و اجاره میسر است .

اگر جهت تسویه با مستاجر قبلی ، بخشی از مبلغ رهن وی را از سرمایه خود می پردازید ، می توانید به همان میزان از تبدیل رهن و اجاره استفاده کنید . در این حالت گزینه بلی را انتخاب کنید و مدت زمانی را بر حسب سال وارد کنید که میتوانید کل مبلغ رهن را با مستاجر تسویه کنید .

 

مشخصات رهن و اجاره خرید نقدی :

جهت مقایسه لازم است نسبت رهن و اجاره در خرید نقدی را مشخص کنید. درآمد حاصل از رهن و اجاره ، شامل دو بخش درآمد مستقیم اجاره و درآمد حاصل از سپرده کردن مبلغ رهن در بانک است . پارامترهای مورد نیاز را تنظیم کنید .

خروجی ها به شرح زیر است:

 

A-نمودار مقایسه خرید نقدی و خرید با رهن کامل در آخرین زمان فروش :

هزینه خرید ابتدا ، جمع رهن واجاره دریافتی ، مبلغ فروش و سود کل برای هر دو حالت مقایسه شده است .

 

B-جدول مقایسه خرید نقدی و خرید با رهن کامل در آخرین زمان فروش  :

علاوه بر اطلاعات قبلی ، سود سالانه ، نرخ بازگشت سرمایه ، مبلغ سرمایه مورد نیاز خریدار و مبلغ رهن و اجاره سالانه در این جدول درج شده است . لازم به ذکر است در حالتی که مبلغ رهن کامل تسویه نمیشود ، سرمایه مورد نیاز خریدار برابر خرید نقدی است .

 

C-تفاوت سود رهن کامل نسبت به خرید نقدی بر حسب زمان فروش:

رهن کامل از طرفی به تقویت قدرت خرید می انجامد و از طرفی باعث کاهش دریافت اجاره بها می شود . تفاوت سود خرید با رهن کامل نسبت یه خرید نقدی در این نمودار آورده شده است .

 

D-مولفه های تشکیل دهنده تفاوت سود رهن کامل نسبت به خرید نقدی:

همانطور که گفته شد رهن کامل از طرفی باعث افزایش قدرت خرید میشود . از این رو در بازار صعودی ، سود بیشتری نصیب شما میکند ولی از طرفی اجاره کمتری در سالهای اول ، نسبت به خرید نقدی دریافت می کنید . اثر آن دو گانه و متضاد است . ترکیب اثرات فوق به تفکیک سود و زیان حاصل از دو مولفه فروش و درآمد رهن و اجاره ، در این نمودار ترسیم شده است .

 

E-محاسبه سود خرید با رهن کامل و خرید نقدی بر حسب زمان فروش  :

تمامی اثرات متضاد دریافت اجاره و فروش ، در تفاوت سود هر یک از دوحالت ، آشکار می شود . مقدار نهایی سود هر گزینه بر حسب زمان در این نمودار ترسیم شده است .

 

F-مقایسه نرخ بازگشت سرمایه دو روش خرید بر حسب زمان فروش :

اگر تصمیم گیری شما بر مبنای مبلغ سود نیست و نرخ بازگشت سرمایه ملاک است از این نمودار استفاده کنید . نرخ بازگشت سرمایه از تقسیم سود نهایی بر مبلغ سرمایه اولیه خریدار، در هر حالت بدست می آید .

 

G-مقایسه نرخ سود سالانه دو روش خرید بر حسب زمان فروش :

اگر تصمیم گیری شما بر حسب نرخ سود سالانه است و مایل هستید مقدار سود را با دیگر بازارهای رقیب همچون بانک بسنجید از این گزینه استفاده کنید .

 

 

 

خرید با رهن کامل ، روشهای خرید آپارتمان ، مزایا و معایب خرید آپارتمان با رهن کامل ، رهن کامل بهتر است یا اجاره ، رهن کامل یا وام ، نحوه تامین پول خرید آپارتمان ، چگونه پول مسکن را تامین کنم ، روش خرید مسکن , روش خرید مسکن مهر , روش خرید خانه , روش خرید آپارتمان , روش خرید اوراق مسکن , روش خرید اوراق مسکن از بورس , روش های خرید مسکن , روش خرید اوراق بانک مسکن , روش خرید اوراق وام مسکن , روش گرفتن وام خرید مسکن , روش خرید اوراق تسهیلات مسکن , روش خرید خانه در تهران , روش خرید خانه قولنامه ای , بهترین روش خرید مسکن , نحوه خرید مسکن مهر پردیس , طریقه خرید مسکن مهر , چگونگی خرید وفروش مسکن مهر , نحوه خرید مسکن مهر , چگونگی خرید مسکن مهر , نحوه خرید مسکن مهر پرند , راهنمای خرید مسکن مهر , نحوه خرید امتیاز مسکن مهر پردیس , روش خرید و فروش مسکن مهر , نحوه خرید امتیاز مسکن مهر , نحوه خرید خانه مسکن مهر , نحوه خرید و فروش مسکن مهر پردیس , روش خرید ملک , بهترین روش خرید خانه , روش صحیح خرید خانه , بهترین روش برای خرید خانه , روش های خرید خانه , روش پیش خرید آپارتمان , بهترین روش خرید آپارتمان , بهترین روش برای خرید آپارتمان , نحوه خرید اوراق مسکن , چگونگی خرید اوراق مسکن , طریقه خرید اوراق مسکن , راهنمای خرید اوراق مسکن , نحوه خرید اوراق مسکن در بورس , نحوه خريد اوراق مسكن , نحوه خرید اوراق وام مسکن , نحوه خرید اوراق بانک مسکن , چگونگی خرید اوراق بانک مسکن , راهنمای خرید اوراق وام مسکن , نحوه خرید اوراق تسهیلات مسکن , طریقه خرید اوراق بانک مسکن , نحوه ی خرید اوراق مسکن , نحوه خرید اوراق مسکن از بورس , نحوه خرید اوراق مسکن از فرابورس , چگونگی خرید اوراق مسکن از فرابورس , نحوه خرید اوراق وام مسکن از بورس , نحوه خرید اوراق بانک مسکن از بورس , نحوه خرید اوراق مشارکت بانک مسکن از بورس , بهترین راه خرید مسکن , بهترین روش خرید اوراق مسکن , بهترین راه برای خرید مسکن , بهترین راه خرید اوراق مسکن , بهترین راه فروش مسکن , بهترین راه خرید خانه , بهترین راه برای خرید خانه , بهترین راه خرید ملک , بهترین روش برای خرید مسکن

 پیشنهادهای جدول ضرب
پای قرارداد،چگونه از مانده اصل  وام فروشنده مطلع شوم؟
قدرت اخذ وام توسط شما
تفاوت قیمت فروش سهم زمین  و آپارتمان کلنگی چقدر است؟