ابزارهای جدول ضرب در حوزه مسکن و ساخت و ساز

شماره 1036
1397/03/19


نظر خود را درج کنید.جدول ضرب 1397-07-21 18:01:47 پاسخ

در پاسخ به کاربر2269: با سلام برای ساخت دو طبقه وپیلوت با اسکلت فلزی با زیر بنای130متر در شهر کرمانشا

با سلام ، اگر در هر طبقه 130 متر زیر بنا باشد ، طوری که 115 متر بنای مفید و 15 متر راه پله در نظر گرفته شود ، برآورد هزینه آن 476 میلیون تومان است . پیشنهاد می شود مستقیما به ابزار http://jadvalzarb.com/base/tools_125 جهت برآورد هزینه ساخت آپارتمان مراجعه کنید .

کاربر2269 1397-07-21 15:38:26 پاسخ

با سلام برای ساخت دو طبقه وپیلوت با اسکلت فلزی با زیر بنای130متر در شهر کرمانشاه. چقدر هزینه میخورد؟


 پیشنهادهای جدول ضرب